فرهاد امینیان درباره برگزاری نمایشگاه  بین‌المللی گردشگری که هر سال توسط یک شرکت و در محل دائمی‌نمایشگاههای تهران برگزار می‌شود گفت: معتبرترین محل برگزاری و سایت نمایشگاهی کشور همین محل دائمی‌نمایشگاههای تهران بوده که شناخته شده نیز هست. ما اگر بخواهیم محل نمایشگاه گردشگری را تغییر بدهیم و به جای دیگری منتقل کنیم برای خیلی از شرکت‌های خارجی شناخته شده نخواهد بود برای شرکت‌های داخلی هم همین طور. قبلا هم نمایشگاههای پراکنده ای در شهر تهران برگزار می‌شد اما از هیچ کدام چنین استقبالی نمی‌شود. چون سایت رسمی‌کشور برای برپایی نمایشگاه همین مکان است.

وی افزود: نمایشگاه گردشگری ازطریق مزایده و یا مناقصه برگزار نمی‌شود براساس قانون برنامه توسعه دوم مجلس، واگذاری و مجوز برگزاری و یا مشارکت در برگزاری نمایشگاهها به سازمان توسعه تجارت داده شده است. برگزاری نمایشگاه تکلیف قانونی سازمان توسعه تجارت  است.

امینیان همچنین درباره محل برگزاری نمایشگاه گردشگری نیز گفت: بعد از تاسیس شهر آفتاب مصوب شد که مجوز برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب نیز  با تایید سازمان توسعه تجارت باشد نمایشگاههای دیگری نیز بدون مجوز برگزار می‌شوند اما مورد حمایت و نظارت دولت نیستند.

وی ادامه داد: براساس قانون سازمان توسعه تجارت شرکت‌هایی که برگزار کننده نمایشگاه‌ها هستند طرح تفصیلی خود را برای برگزاری نمایشگاه باید ارائه کنند اگر مورد توافق باشد، حق تالیف آن نمایشگاه به برگزارکننده تعلق می‌گیرد. یعنی نمایشگاهی که از ابتدا توسط یک شرکت برگزار می‌شود حقوقش برای آن شرکت محفوظ باقی می‌ماند. برگزار کننده یک نمایشگاه خاص در آن حوزه با شرکت‌های داخلی و خارجی متعددی قراردادهای چند ساله می‌بندد. نمی‌توان از طریق مناقصه و یا مزایده هر سال برگزاری نمایشگاه را به یک شرکت داد چون آن قراردادها دچار مشکل می‌شود. شرکت‌های خارجی نیز دیگر با ایران کار نمی‌کنند چون می‌گویند که ایران ثباتی در برپایی نمایشگاه ندارد و معلوم نیست سال بعد با چه کسانی طرف هستیم. از طرف دیگر تا مزایده و مناقصه ای برگزار شود زمان برپایی نمایشگاه نیز فرا خواهد رسید.

امینیان تصریح کرد: لازمه مستدام برگزار شدن یک نمایشگاه این است که به صورت دراز مدت برپایی آن در اختیار یک مجموعه قرار گیرد. با این اتفاق ما از آسیب‌های اینچنینی می‌توانیم دور شویم که هر روز در کش و قوس این باشیم که چه کسی می‌خواهد یک نمایشگاه بین المللی را برگزار کند.  برای دور ماندن از این قضیه حق تالیف مشخص شده است و با نظارت سازمان توسعه تجارت ، تا زمانی که برگزار کننده ای تخلفی را انجام نداده باشد و در سطح خوبی آن را برگزار کند؛ آن حق تالیف برایش محفوظ است.

وی همچنین درباره تبلیغات نمایشگاه گردشگری نیز که چند سالی است کمرنگ شده گفت: اجرای تبلیغات نمایشگاه بر عهده ماست اما سیاست گذاری آن با سازمان میراث فرهنگی به صورت مشترک انجام می‌شود. همچنین بودجه و منابع نمایشگاه نیز از طریق درآمد نمایشگاه تامین می‌شود. معمولا سازمان میراث فرهنگی و یا سازمانهای دولتی دیگر، نمی‌توانند هزینه ای برای این موضوع کنار بگذارند. تا سال ۹۳ اجازه داشتیم که اسپانسر برای نمایشگاه جذب کنیم از سال ۹۴ براساس تصمیمی‌که وزیر صنعت معدن و تجارت وقت گرفت؛ جذب اسپانسر برای نمایشگاهها در حال حاضر ممنوع شده است.

امینیان علت آن را توضیح داد و گفت: به خاطر مسائلی که در حوزه برگزاری نمایشگاهای دولتی پیش می‌آمد این تصمیم گرفته شد. برخی از نمایشگاهها را سازمانهای دولتی برگزار می‌کردند و جذب اسپانسر برای آن از چارچوب معیارهای معمول خارج می‌شد. به عنوان مثال وزارت خانه ای نمایشگاهی برگزار می‌کرد و شرکت‌هایی که به نوعی به آن وابسته بودند را وادار می‌کرد که اسپانسر آن نمایشگاه شوند برای اینکه چنین مشکلی پیش نیاید جذب اسپانسر ممنوع شد. اگر راهکارهای حل این مشکل تعریف شود، در آینده دوباره امکان جذب اسپانسر وجود خواهد داشت در این صورت درآمد بیشتری برای نمایشگاه گردشگری به دست می‌آید و هزینه برای تبلیغات نیز بیشتر خواهد شد

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here