دو جنبش حماس و جهاداسلامی  اعلام كردند كه هر دو, جلسات شورای مركزی فلسطین (پارلمان كوچك سازمان آزادیبخش) را بایكوت كرده‌اند. جلسات فوق عصر روز گذشته در شهر رام الله در كرانه غربی برگزار گردید. این درحالیست كه یك مسئول برجسته برای الحیات فاش نمود: محمود عباس رئیس دولت فلسطین یك سخنرانی جامع و طولانی در زمینه پارامترهای شكست پروسه سیاسی كه آمریكا بیش از دو دهه حافظ آن بود ایراد خواهد كرد و این فرصتی برای بین المللی كردن آرمان فلسطین و آزادسازی آن از تهدیدهایی مبنی بر اینست كه این پروسه بطور انحصاری تحت سرپرستی آمریكا قرار گیرد.

این مسئول گفت: سخنرانی عباس دو الی سه ساعت طول میكشد و طی آن علل شكست روند سیاسی و فرصت های جایگزین در سرپرستی بین المللی ارائه خواهد شد. وی توضیح داد كه عباس به نمایندگان این شورا به مثابه نمایندگان پارلمان سازمان آزادیبخش خواهد گفت كه آنها  آزادی كامل دارند, هرآنچه را كه در رابطه با آینده آرمان فلسطین دارند گزارش كنند.

دستور كار این شورا شامل بحث وگفتگو در مورد گزارش محمود عباس و گزارش كمیته اجرایی سازمان آزادیبخش و راههای مقابله با تصمیم آمریكا در رابطه با قدس و مرور پروسه سیاسی و علاوه بر اینها بحث و گفتگو درمورد مسائل داخلی مانند آشتی و مقاومت مردمی  و فعال كردن سازمان آزادیبخش وغیره میباشد.

حماس بدلیل عدم موافقت عباس با برخی از  خواسته هایش ودرصدرآنها, توقف اقداماتی كه دولت فلسطین در غزه درپیش گرفته است از شركت در جلسات شورای مركزی كناركشید.

جهاد نیز عدم شركت خودش در جلسات, بدلایلی مشابه از جمله عدم برگزاری جلسات در خارج از سرزمین اشغالی و اینكه این جنبش عضو هیچ یك از هیئتهای سازمان آزادیبخش نیست را اعلام نمود. خضر حبیب یكی از رهبران این جنبش به خبرگزاری صفا گفت كه اصلیترین دلیل عدم شركت آنها این است كه «تصمیمات جلسه و بیانیه پایانی, پیشاپیش و بدون شركت كسی, آماده وتهیه میگردد

درهمین رابطه  هانی ثوابته عضو كمیته مركزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین و مسئول دفتر مطبوعاتی آن در نوار غزه گفت: این جبهه تصمیم گرفته كه در جلسه از طریق ارائه یادداشتی كه توسط نماینده آنها دركمیته مركزی «عمرشحاده» در جلسه عرضه خواهد شد یك حضور سمبلیك داشته باشد. وی خاطر نشان كرد كه این یادداشت دربرگیرنده موضع  آنها در قبال مسائل اصلی در صحنه روز فلسطین است.

همزمان رهبری تجمع شخصیتهای فلسطینی مستقل در كرانه غربی و نوار غزه و الشتات به ریاست دكتر یاسرالوادیه عضو كادر رهبری سازمان آزادیبخش و رئیس این تجمع گفت كه آنها در جلسات شورای مركزی شركت نخواهند كرد چرا كه ریاست آن به حداقل اجرای آنچه در نشست سابق در سال 2015 تصمیم گیری شد ملتزم نبوده است. و بویژه بعد از جلسه بیروت در سال 2017 تلاشهای صادقانه‌ای برای موفقیت آشتی ملی نمیكند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here