نخست وزیر رومانی در پی قطع حمایت از سوی حزب حاکم از سمت خود استعفا کرد.

 به نقل از خبرگزاری رویترز, میهای تودوز, نخست وزیر رومانی پس از آن اقدام به استعفا کرد که حزب حاکم سوسیال دموکرات حمایت خود را از او با اکثریت آرا قطع کرد.

بدین ترتیب در هفت ماه گذشته تودوز دومین نخست وزیری است که به علت عدم حمایت حزب حاکم از سمت خود کناره گیری می کند.

یکی از اعضای ارشد حزب سوسیال دموکرات رومانی به خبرگزاری رویترز گفت, اکثریت اعضای این حزب رأی به اخراج تودوز داده اند.

در همین حال, یک عضو ارشد دیگر این حزب خبر استعفای نخست وزیر رومانی را تأیید کرد.

مقام های رومانیایی اعلام کرده اند که پائول استانسکو, از اعضای ارشد حزب حاکم به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب خواهد شد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here