مقامات هلند اعلام كردند ارشدترین نماینده اریتره در هلند از این كشور اخراج شد. اخراج  وی در رابطه با اختلاف دیپلماتیك حول اقدامات مخفیانه این كشور افریقایی در جمع آوری ” مالیات مهاجران” از اتباع اریتره كه خارج از كشورشان بسر میبرند, میباشد.

 وزیر خارجه هلند Halbe Zijlstra در نامه ئی به پارلمان هلند گفت” بخاطر استمرار تهدیدات و ارعاب و فشار بكار گرفته شده[توسط دولت اریتره]  برای جمع آوری ” مالیات مهاجران” و نتایج حاصل از آن شامل ناآرامی اجتماعی و سیاسی, كابینه مجبور شد كه [با اخراج دیپلمات ارشد اریتره در  هلند]به دولت اریتره یك پیام قوی بدهد,”

 لذا از Tekeste Ghebremedhin Zemuy كاردار اریتره در هلند خواسته شد این كشور را ترك نماید.

وزیر خارجه هلند گفت این تصمیم سنگینی میباشد و بندرت از جانب هلند بكار گرفته شده است.

مقامات هلندی در ماه دسامبر سفیر اریتره در بروكسل را احضار و به او در مورد جمع آوری مالیات مهاجران اعتراض كرده بودند, این مالیات توسط دولت اریتره اعمال میشود.

در سالهای اخیر بیشترین پناهنده پذیرفته شده توسط دولت هلند بعد از اتباع سوریه پناهندگان اهل اریتره بوده اند.

اریتره یكی از فقیرترین كشورهای جهان میباشد.

بنا به تحقیقات دانشگاه  تیلبورگ Tilburg در هلند بسیاری از 20 هزار اریتره ئی كه در حال حاضر در این كشور زندگی میكنند كماكان احساس تهدید و ارعاب میكنند. دولت اریتره برای پركردن خزانه خالی خود یك مالیات دو درصدی اجباری از جوامع اریتره ئی كه در خارج زندگی میكنند اعمال میكند.

بنا به گزارش تحقیقی دانشگاه  تیلبورگ افرادی كه از دادن این مالیات خودداری كنند مورد تهدید و ارعاب قرار میگیرند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here