علم تغذیه برای الگوی زندگی سالم

 • از مصرفغذاهای پرچرب و آماده پرهیز کنید.
 • در هنگام طبخ غذاتا حد امکان از نمک کمتری استفاده کنید.
 • انواع سبزی‌ها و میوه‌‌های تازهرا در برنامه غذایی خود بگنجانید (حداقل 3 واحد در روز).
 • هر روز سبزی‌های تازه و ضدعفونی شدهرا بصورت خام کنار غذا و یا به شکل بخارپز مصرف کنید.
 • وزن خود رادر حد سالم و متعادل حفظ کنید.
 • روزانه حداقل 30 دقیقهورزش کنید.
 • برای رسیدن به وزن مناسبباید بین انرژی مصرفی(فعالیت بدنی)و انرژی دریافتی (حاصل از مصرف مواد غذایی) تعادل برقرار گردد.
 • تاحد امکان نان و غلاتمصرفی خود را از نوع سبوس دار انتخاب کنید.
 • مصرف شیر، ماست و پنیر کم چرب(کمتر از 5/2 درصد) را در برنامه غذایی روزانه افزایش دهید.
 • برای جذب بهتر کلسیمتا حد امکان شیرساده(بدون هیچ افزودنی مانند کاکائو و شکر) مصرف کنید.
 • برای پختن غذاهابیشتر از روشهای بخارپز و آب پز به جای سرخ کردن استفاده کنید.
 • مواد غذایی خام و پختهرا جداگانه نگهداری کنید.
 • مواد غذایی را برای مدت طولانیحتی در یخچال و فریزر نگهداری نکنید.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here