پنتاگون روز جمعه گفت که مقابله با نیروهای نظامی سریعا در حال توسعه چین و روسیه و به طور فزاینده یی تهاجمی شدن این دو کشور, اکنون اولویت اول امنیت ملی ایالات متحده است که فراتر از تهدید تروریسم می باشد.

یک استراتژی جدید دفاع ملی می گوید که رقابت با چین و روسیه, برتری نظامی آمریکا در سراسر جهان را تهدید کرده است. و این به سرمایه گذاری بیشتر نیاز خواهد داشت تا نیروهای آمریکا را مرگبارتر, چابکتر و آماده جنگ کند.

“جیم ماتیس, وزیر دفاع, در سخنرانی در دانشگاه مطالعات بین المللی پیشرفته جانز هاپکینز گفت:” ما همچنان به مبارزه با تروریست ها ادامه خواهیم داد, اما رقابت قدرت بزرگ – نه تروریسم – در حال حاضر مورد تمرکز اصلی امنیت ملی ایالات متحده است. ” …

در پاسخ به این سوال که آیا تروریسم دیگر یک اولویت اول نیست, البریج کلبی(Elbridge Colby) معاون دستیار وزیر دفاع گفت که تروریسم یکی از اولویت های «جدی مبرم» است, و ایران و کره شمالی “مشکلات فوری” هستند.

اما او گفت که چالش اصلی برای ارتش آمریکا “فرسایش مزیت نظامی ایالات متحده نسبت به چین و روسیه است, که اگر به آن پرداخته نشود, در نهایت می تواند توانایی ما برای بازدارندگی علیه تجاوز و زور را تضعیف کند”

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here