به گفته امیر حاتمی, وزیر دفاع, نیروهای مسلح نباید درگیر فعالیت های اقتصادی باشند و به همین دلیل ستاد کل نیروهای مسلح پیگیر واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه پاسداران و ارتش به بخش خصوصی و مردم شده است.

 

سرتیب امیر حاتمی, وزیر دفاع اعلام کرد که پیگیری برای واگذاری بنگاه های اقتصادی ارتش و سپاه آغاز شده است. به گفته حاتمی نیروهای مسلح نباید درگیری “کارهای اقتصادی غیرمرتبط” شوند.

وزیر دفاع افزود: «ما حتماً بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمی دانیم و اصولاً وقت این نیروها و فرماندهان آنها نباید درگیر این کار باشد. فعالیت های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی براساس نیاز دولت ادامه پیدا می کند.»

سپاه پاسداران به طور گسترده و ارتش در مقیاس کوچک تر در بسیاری از پروژهای اقتصادی سهیم هستند و بسیاری از شرکت های تولیدی زیر نظر سپاه پاسداران اداره می شوند.

دفتر روحانی در اوایل دی ماه اعلام کرد که رئیس جمهور از تمامی وزارت خانه ها و دستگاه های زیرمجموعه خود خواسته است که “برای فروش اموال و بنگاه ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کنند.”

وزارت دفاع که بخشی از دولت است ظاهراً در این زمینه پیشگام خواهد بود. حاتمی تاکید کرد: «خوشبختانه آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود, عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم, بنابراین نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی سازی نیست و این کار در بازار سرمایه قابل انجام است.»

وزیر دفاع در گفت وگو خود با روزنامه ایران در روز شنبه (۳۰ دی) از ذکر نامه موسسات و بنگاه هایی که باید واگذار شوند, خودداری کرد.

وزیر دفاع درباره واگذاری بنگاه های زیر نظر سپاه و ارتش گفت: « این سیاست, سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می شود. براساس قانون اساسی, سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی تلقی می شود, مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می دهد.»

وی ادامه فعالیت های اقتصادی سپاه و ارتش را منوط به نیاز دولت دانست. حاتمی درباره مسئولیت وزارت دفاع برای پیگیری واگذاری ها افزود: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل, خارج شوند.»

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here