ثبت نام کنکور سراسری از روز گذشته آغاز شده و تا هشتم بهمن ماه ادامه دارد.

دفترچه راهنمای کنکور نیز بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته و ضوابط استفاده از سهمیه ها نیز در دفترچه آمده است.

براساس مصوبه دویست و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کنندگان در آزمون سراسری براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه جز یکی از سهمیه های مناطق 1, 2 یا 3 محسوب می شوند.

هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان, ایثارگران و خانواده شهدا نیز می توانند براساس شرایط خود متقاضی سهمیه شوند.

رزمندگانی که براساس ماده یک و تبصره های چهارگانه این ماده در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از 31 شهریور ماه سال 59 تا 31 شهریور ماه سال 67 حداقل 6 ماه متوالی یا متناوب داوطللبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشنتد لازم است با مراجعه به سازمان بسیج مستضعفین برای تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند.

جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان, جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنها, آزادگان و همسر و فرزندان آنها, همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل حضور 6 ماده داوطلبان در جبهه و همچنین همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نام اقدام کنند.

خانواده معظم شهدا (پدر, مادر, خواهر و برادر شهید) برای استفاده از سهمیه باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام کنند.

سهمیه بهیاران نیز به این صورت است که بهیاران دارنده دیپلم نظام قدیم یا نظام جدید (کار و دانش) مورد تایید وزارت آموزش و پرورش که به حرفه بهیاری اشتغال دارند می توانند با تهیه گواهی لازم از سازمان متبوع و نگهداری آن نزد خود منحصرا برای ورود به رشته پرستاری از سهمیه بهیاران استفاده کنند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here