یکصد و هفتادمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه 4 بهمن)، به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور 199تن از نمایندگان آغاز شد.

دستورکار امروز صحن علنی مجلس به شرح زیر است:

**گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 95

**گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه تبصره 2 ماده 76قانون تامین اجتماعی

**گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

**گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

**گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

**گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در اجرای ماده 49آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

**گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی در اجرای ماده 236آئین نامه داخلی مجلس

**گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در اجرای ماده 49آئین نامه داخلی مجلس.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here