عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: منابع دولت محدود است چراکه این نیازها و این منابع با هم متناسب نیستند.

«محمدرضا تابش» عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس در موافقت با لایحه بودجه ۹۷ در گفت: مردم باید از توسعه برخوردار شوند و فقر باید از بین برود.

وی با بیان اینکه جامعه ما انتظاراتی دارد و دولت با این انتظارات روبرو است، اظهار کرد: منابع دولت محدود است چراکه این نیازها و این منابع با هم متناسب نیستند. لذا همه نهادهای حکومتی باید به حل مسائل اساسی کشور از جمله اقتصاد و اشتغال و پرداخت به آسیب‌های اجتماعی و مشکلات کمبود آب در کشور کمک کنند.

تابش افزود: دولت در تدوین لایحه بودجه، نوآوری‌هایی داشته اما می‌توانست از فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان مردم کمک بگیرد که این اتفاق صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس نقطه نظرات مثبتی دارند که بیان خواهند کرد و امیدواریم با همکاری عزیزان این کلیات به تصویب برسد.

نماینده مردم اردکان با بیان اینکه در لایحه بودجه باید نوآوری‌هایی صورت بگیرد تا هم‌افزایی بیشتر در کشور ایجاد شود گفت: مطالبات و خواست مردم را باید تحقق ببخشیم و از منابع موجود در جهت فقرزدایی، ‌ایجاد اشتغال، آبادانی و عمرانی کشور استفاده کنیم.

وی با اشاره به سخن رئیس جمهور مبنی بر اینکه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باید به اجبار تخصیص بدهیم بیان کرد: من اینها را بررسی کردم که به عدد ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیدم و ۵۶ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی در جای خود محل بحث است.

نائب رییس فراکسیون امید با بیان اینکه هر بخشی از بودجه کشور تعیین تکلیف شده است، بیان کرد که با این روند اداره کشور، نظام بودجه‌ریزی نیاز به تحولی اساسی دارد در غیر این صورت بودجه تا یک یا دو سال آینده به نتیجه نخواهد رسید.

این نماینده مجلس توجه به نگرانی خانواده‌ها، توجه به کاهش جلوه‌های ویژه فقر، توجه به توسعه و سلامت، بودجه‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف بهره‌وری و تفویض اختیارات و نظم مالی را از نکات مثبت موجود در لایحه بودجه ۹۷ دانست.

تابش توجه قرار دادن افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۰ تا ۱۸ درصد که کمتر از ۲.۵ میلیون تومان درآمد دارند را از نگاه ویژه دولت به این قشر ارزیابی کرد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here