بانک مرکزی تونس اعلام کرد ذخایر ارزی این کشور به پائین ترین سطح خود در پانزده سال اخیر رسید.

بانک مرکزی تونس با انتشار گزارشی اعلام کرد ذخایر ارزی این کشور عربی به پائین ترین سطح خود در پانزده سال اخیر رسید.

طبق گزارش بانک مرکزی تونس، میزان ذخایر ارزی این کشور به دوازده تریلیون و سیصد میلیارد دینار (هر دینار برابر 41 سنت) رسیده است. ذخایر ارزی تونس که معادل سه ماه واردات این کشور ارزیابی می شود به علت تداوم کسری تجاری تونس در حال حاضر به پائین ترین سطح خود در پانزده سال گذشته تنزل یافته است.

طبق اعلام موسسه ملی آمار و ارقام تونس، این کشور سال 2017 را با کسری تجاری بی سابقه پانزده تریلیون و پانصد و نود و دو میلیارد دینار به پایان رساند. برخی کارشناسان تونسی معتقدند علت اصلی روند رو به کاهش ذخایر ارزی تونس، افزایش کسری جاری آن تحت تاثیر افزایش نسبی بهای نفت در بازارهای جهانی و کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی بخش گردشگری این کشور است.

به گزارش خبرگزاری شین هوا از تونس، معز العبیدی، کارشناس و استاد علوم اقتصادی تونس می گوید برقراری مجدد توازن در ذخایر ملی ارز کشور به توانایی های دولت برای مهار کسری جاری کشور بستگی دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود دولت تونس باید هر چه زودتر وضعیت بسیاری از شرکتهای صادرکننده را قانونمند کند تا به این ترتیب شرایط را برای آزادسازی جریان صادرات، تولید ارز و جلوگیری از افزایش بدهی‌های کشور فراهم نماید. دولت پیشین تونس به علت عملکرد ضعیف به ویژه در عرصه اقتصادی منحل شد و دولت وحدت ملی تونس که در حال حاضر اداره امور این کشور را در دست دارد تابستان سال گذشته پس از چندین هفته رایزنی و گفتگوهای فشرده تشکیل شد.

تونس تنها کشور عربی است که پس از بهار عربی، در انتقال سیاسی تا اندازه ای موفق بوده است با این حال این کشور نیز با گذشت هفت سال از انقلاب مردمی آن، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی روبرو است. این کشور عربی برای فائق آمدن بر مشکلات مالی و اقتصادی خود یک طرح حمایتی چهارساله به ارزش دو میلیارد و نهصد میلیون دلار با صندوق بین المللی پول تهیه کرده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here