علی رجایی, مدیرعامل شرکت مادر تخصصی کشاورزی ایران, می گوید که ایران در دریای خزر مورد حمله بیوتروریستی قرار گرفته است. او تاکید می کند که شواهد موجود حاکی از ورود ماهی شانه دار به قصد بیوتروریسم به دریای خزر است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی کشاورزی گفته است: «طی سال های گذشته سطح ماهی خاویاری دریای خزر سیر نزولی داشته و به شدت کاهش یافته است که بخشی به دلیل عملکرد کشورهای حاشیه دریای خزر و بخشی هم به دلیل بیوتروریسم بوده است.»
عباس رجایی این موضوع را بیشتر به دلیل کاهش شدید سطح تولید ماهیان خاویاری از ۳۰۰ تن به یک تن مطرح کرده است. اگرچه او از عملکرد کشورهای حاشیه خزر هم انتقاد می کند اما دلیل اصلی کاهش شدید سطح تولید ماهیان خاویاری در دریای خزر را “بیوتروریسم” از طریق ورود ماهی شانه دار به آب خزر می داند.
این مقام  می گوید که ماهی شانه دار بچه های سایر ماهی ها, از جمله ماهی خاویار را می خورد و این امر تاثیر زیادی در کاهش شمار این گونه از ماهیان داشته است.

کارشناسان و مقام های مسئول در ایران تاکنون عوامل بسیاری را برای نابودی نسل ماهیان خاویاری مطرح کرده اند. صید بی رویه ماهیان خاویاری, آلودگی نفتی و نامشخص ماندن رژیم حقوقی دریای خزر از جمله عواملی هستند که به عنوان عوامل تاثیرگذار در کاهش تولید خاویار و انقراض نسل ماهیان خاویاری برشمرده شده اند.
طبق آماری که عباس رجایی ارائه داده است کنوانسیون سایتس (معاهده حمایت از گونه های در معرض انقراض) که بین کشورهای حوزه دریای خزر (ایران, ترکمنستان, آذربایجان, قزاقستان و روسیه) بسته شده هم نتوانسته است جلوی کاهش سطح تولید ماهیان خاویاری را بگیرد.
ماهی شانه دار چیست؟
عامل مهمی که عباس رجایی, مدیرعامل شرکت مادر تخصصی کشاورزی ایران, در کاهش نسل ماهیان خاویاری مطرح می کند ورود ماهی شانه دار است که هیچ گاه بومی دریای خزر نبوده است.
ورود ماهی شانه دار به آب خزر پدیده تازه ای نیست. رسانه های محلی در استان های گیلان, مازندران و گلستان سال هاست نسبت به آن هشدار می دهند.
ماهی شانه دار که نام علمی آن Mnemiopsis leidyi است, نوعی جانور مهاجم است که با بر هم زدن تعادل چرخه حیات دریایی در دریای خزر باعث کاهش شدید جمعیت ماهی کیلکا هم شده است. طول ماهی شانه دار به ۹ سانتی متر و قطر آن به ۳ سانتی متر می رسد و بیشتر از پلانکتون ها تغذیه می کند که خوراک اصلی ماهیان کیلکا را تشکیل می دهد.
ماهی شانه دار دو جنسی و دارای قدرت تولید مثل بالایی است و می تواند هر هفته ۶ هزار تخم بگذارد که این تخم ها در عرض دو هفته به شانه دار بالغ تبدیل می شوند و آنها نیز به نوبه خود تولید مثل می کنند.
شانه دار مهاجم دریای خزر موجودی ژله ای و بومی سواحل غربی اقیانوس اطلس در قاره آمریکاست که به نوشته رسانه های ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ از دریای سیاه به وسیله آب توازن کشتی ها از طریق کانال ولگادن که رودهای “ولگا” و “دن” را به هم متصل می کند وارد اکوسیستم دریای خزر شده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here