حسین صفوی 

بحث هشتک براندازیم اخیرا در گوشه و کنار مطبوعات خیلی پرسر و صداست. پس از اعتراضات اخیر بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی اظهار کردند که اصلاح طلبان در این کیس رفوزه شدند و این فرصتی بود که میشد از معترضین حمایت کرد.

به بیان دیگر چنین حجم و پشتوانه مردمی که به کف خیابان آمد ،‌ حتی خود اصلاح طلبان را غافلگیر کرد که این چه جریان با چه مطالبه ای است؟ پس از گذشت ۱۰ روز که اعتراضات بالنسبه خاموش شد ،‌اهالی اهل قلم و مفسرین آمدند و اینگونه تحلیل کردند که تنها راه همان اصلاحات است و هر گزینه دیگری به سوریه ای شدن ایران می انجامد.

در میان ارزیابی های مختلف از آنجا که بحث گزینه براندازی هم گویا پر مخاطب شده ، توجه بسیاری به مواضع سران اصلاحات جلب شد. چرا که مهم بود که آنها چه می گویند و این پدیده ها را چگونه تبیین می کنند.

سیدمحمدعلی ابطحی رئیس سابق دفتر آقای خاتمی اخیرا در مصاحبه ای اظهار داشت:« اصلاح‌طلبی وقتی می‌گوید وارد انتخابات شویم، یعنی می‌خواهم بروم انتخاب کنم که باز اصلاح کنیم. به نظر من این را باید شفاف تر مطرح کرد. ادامه تصور نادرست سبب می‌شود که برخی در بحران ها تصور کنند خاتمی یا اصلاح‌طلبی نیز برای براندازی پشت سر آن‌ها است. باید بدانند که این طور نیست و دنبال کار خود بروند. به هرحال براندازی نیز لوازمی دارد و اگر قصد براندازی دارند باید بروند و آن لوازم را فراهم کنند. نسل خود ما در انقلاب اسلامی قصد براندازی داشت و انقلاب کرد.  پای آن ایستادیم و موفق شدیم. با هشتگ نمی‌شود براندازی کرد، لوازمی دارد و آنهایی دیدگاهشان این است باید ببینند که اگر زورشان می‌رسد، براندازی کنند. حاکمیت هم طبیعتا هر نوع  تلاشی که لازم است را می‌کند تا مانع شود و همه دنیا نیز حق را به او می‌دهند که مانع براندازی علیه خود شود.اما میخواهم به آن «ما» که رسما می‌گوید ما براندازیم، کمک کنم و خیلی شفاف بگویم که روی کمک اصلاح‌طلبی و آقای خاتمی حساب نکنید و هر کاری می‌خواهید، خودتان انجام دهید. کسی که براندازی می‌کند باید تبعات نظریاتش را هم بپذیرد. اگر حاکمیت با آن‌ها درگیر شود هیچ کس نمی‌ گوید چرا با این برانداز درگیر شدید؟ اصلا چطور می خواهند موافق باشند؟ با بحران‌های طالبان و انفجار و… ؟ براندازی که تعارف نیست که مدام بگویند آقا ول کنید و بروید، ما خسته‌ شدیم؛ هیچ کس رها نمی کند و برود.»

آقای ابطحی گویا دارد اینجا با زبان بی زبانی خط می دهد که ما توان براندازی نداریم و اگر کسی هست که پای هزینه های آن می آید و لوازم و اسباب کار را آماده می کند ،‌برود و این خط را آزمایش کند.!

ظاهر امر اینست که آقای ابطحی در حقیقت از تفکر برانداز انتظار دارد که خود را پشت سنگر اصلاح طلبان پنهان نکند ،‌ اما بیان این نکته ضروری است که براندازان به کسی بدهکار نیستند و به هیچ عنوان هم حسابی روی آقایان خاتمی و روحانی یا دوستانشان باز نکرده اند. آقای ابطحی اشتباه می کند که براندازان به دنبال حمایت اصلاحات هستند،‌خیر. آنچه که در فضای مجازی قابل رویت و مشاهده است ، مطالبه مستقل و قانونمدی است که باید منطق طرف مقابل را فهم نمود تا بتوان درست به آن پاسخ داد.

براندازی هر چقدر هم که با آن مخالف باشیم اما کم کم دارد جاپایی برای خود باز می کند. این پدیده را باید جدی گرفت. از نظر نگارنده گذر زمان هم نشان داده که براندازان همان آرای خاکستری هستند که در انتخابات هم شرکت نداشتند و حالا با دیدن کارنامه دولت حتی برخی از کسانی که به آقای روحانی رأی دادند به صف براندازان پیوسته اند. اینکه ابطحی می گوید با هشتک نمی شود براندازی کرد ،‌ درست می گوید اما این را باید بداند که جنبش های اجتماعی در عصر حاضر قابل قیاس با سال ۵۷ نیست. یعنی لوازم و ابزار فعلی تغییر کرده و این نسل جدید با شیوه های جدید پا به عرصه حضور فعال اجتماعی و سیاسی گذاشته است.

از این نظر خوبست یادآوری کرد که اگر سیاست های ۲۰ سال گذشته اصلاحات دستاورد حداقلی داشته و نتوانسته به مطالبات شهروندان پاسخ دهد ،‌قطعا در آستانه امواج سهمگین براندازی هستیم که کتمان یا انکار آن به مراتب ابتکار عمل را از دست اصلاح طلبان خارج کرده و زمینه مناسب برای براندازان را فراهم خواهد کرد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here