نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی, بند ه تبصره شش این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن عوارض تامین منابع اجرای طرح های توسعه ای و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک به میزان ۸ درصد برق مصرفی در سقف ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین می شود.
طبق این مصوبه, مشترکین روستایی و چاه های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.
این بند با ۱۳۹ رای موافق, ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.
پیش از تصویب این بند, برخی نمایندگان نسبت به افزایش قیمت برق در شرایط فعلی کشور هشدار دادند و گفتند که این امر به مصلحت نیست.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here