در روز سه شنبه, “کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه”, ولادیمیر پوتین را به عنوان نامزد ریاست جمهوری روسیه ثبت نام کرد. این تصمیم در روز چهارشنبه در نشست کمیسیون مرکزی انتخابات به تصویب رسید. اعضای “کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه”, به اتفاق آرا برای ثبت نام پوتین رای دادند.

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در این خصوص گفت: “این یک مورد بی سابقه ای بود که تمام نامزدها که پرونده آنها به کمیسیون مرکزی انتخابات رسیده بودند, در این کمیسیون رای مثبت آوردند”.

در تاریخ 2 فوریه, کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش داد که تنها 0.39٪ از رای گیری این کمیسیون رای منفی به پوتین دادند که این موضوع رکورد بی سابقه ای از میزان رای منفی کم به نامزد انتخابات ریاست جمهوری در روسیه می باشد. برای ثبت نام متقاضیان ریاست جمهوری در روسیه, رای منفی کمیسوین نباید از 5٪ تجاوز کند.

تا به امروز, منتخبان از احزاب پارلمانی دیگر من جمله آقایان پاول گرودینین و ولادیمیر ژیرینوفسکی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه می باشند.

گفتنی است در مرحله اول ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه, 70 متقاضی از 24 حزب و 46 نامزد به طور مستقل ثبت نام کردند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here