یك مقام ارشد دارایی فرانسه روز پنجشنبه گفت كه فرانسه شركتهایش را تشویق خواهد كرد تا در ایران تجارت كنند علیرغم اینكه بلاتكلیفی در مورد توافقنامه هسته ای سرفصلی سال 2015 فضای تجاری را در ”برزخ“ قرار داده است.

فرانسه همراه با دیگر كشورهای اروپایی دنبال این بوده است كه تجارت را با ایران افزایش دهند از زمانی كه پاریس, واشگتن و دیگر قدرتهای جهانی توافق كردند تا در سال 2016 اكثر تحریمهای اقتصادی را به ازای محدودیتها بر برنامه هسته ای تهران بردارند.

جفری سلستین اوربین, مدیر روابط دوجانبه در وزارت دارایی گفت, ”ما در صحنه بین المللی در برزخ هستیم. هیچ كس نیمداند كه بعد از ماه می چه اتفاقی خواهد افتاد. این بلاتكلیفی است كه شركتهای فرانسوی ما با آن روبرو هستند و این چیزی است كه شما باید بپذیرید اگر كه میخواهید در ایران تجارت كنید.“

فرانسه از وقتی كه تحریمها برداشته شدند به دنبال این بود كه روابط تجاری را تقویت كند.

سلستین اوربان گفت كه صادرات فرانسه به ایران برای 11 ماه اول 2017 120 در صد افزایش داشت و به 1.29 میلیارد یورو (1.6 میلیارد دلار) رسید و واردات با 80 در صد افزایش به 2.16 میلیاد یورو رسید.

تهران امید ادغام مجدد در تجارت جهانی را داشته است ولی ناكامی آن در قانع كردن بانكهای غربی برای پذیرفتن تجارت ایران مانع اصلی مسیر به توانبخشی بوده است.ادغام مجدد بانكهای ایران به سیستم مالی زمان خواهد گرفت

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here