حسام محمدی

اخیرا مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج یک نظرسنجی را با حضور کارشناسان و جامعه شناسان و حسام الدین آشنا برگزار کرد. در این کنفرانس آقای آشنا سخنان قابل توجهی را علنی ساخت که تعجب بسیاری را برانگیخت.

وی با اشاره به نتایج حاصل از نظرسنجی‌های انجام شده درباره اتفاقات دی ماه ۹۶ اظهار کرد: «باید باور کنیم که این اعتراضات یک هشدار جدی برای تصمیم گیران بود؛ معلوم نیست که چه تعداد از این هشدارهای جدی دیگر خواهیم داشت اما آنچه که معلوم است این است که اگر این هشدارها را جدی نگیریم با فاجعه مواجه خواهیم شد.»

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه گفت: «بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها اعتراضات را مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز ‌آنها می دانند. از نظر پاسخگویان این اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضایتی‌های اقتصادی, اجتماعی و سیاسی در طول سالها و دهه‌های گذشته بود و اگر روند کنونی اصلاح نشود, پیش بینی میکنیم که در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزه‌های گوناگون باشیم. بنا به نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌های پایین جامعه به اعتراضات واحتمال افزایش جدی خشونت مواجه شویم.«

این نکته بسیار مهمی در میان صحبتهای آقای آشنا بود. چرا که نشان می دهد حداقل در پاستور و نهاد ریاست جمهوری احتمال تداوم اعتراضات داده می شود.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در جای دیگر اظهار کرد: «این اعتراضات مهر اقتصادی خورده اما لایه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است؛ در حالیکه عموم پاسخگویان به نظرسنجی ها مطالبات اقتصادی را مطالبات اصلی افراد حاضر در اعتراضات دانستند, اما زمانی که شعارهای افراد شرکت کننده در اعتراضات را تحلیل می کنیم مشاهده می کنیم که عمدتا شعارها رنگ سیاسی و اجتماعی دارند؛ البته در این زمینه برخی کانالها و افراد موثر در شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمندانه‌ای برای جلب افراد بیشتر جهت شرکت در اعتراضات, آنها را تجمعاتی با انگیزه اقتصادی نشان دادند تا مردم راحت تر در این اعتراضات شرکت کنند

اعتراض اول به عنوان اعتراض به گرانی نامگذاری شد, اگرچه هم انباشت نارضایتی اقتصادی به حد نگران کننده‌ای رسیده است اما تا ورود دهک های پایین به اعتراضات اتفاق نیفتد باید فکر کرد که می توان هنوز اعتراضات را مدیریت نمود. در این زمینه آن چیزی که پادزهر اعتراضاتی است که به سمت براندازی حرکت کند, اصلاح و کارآمد کردن نظام حکمرانی است.«

شاید بتوان گفت تئوری پادزهر که آشنا به آن اشاره می کند کمی دیر باشد چرا که اعتراضات خودبه خود مسیر براندازی را طی نکرده بلکه این تمامیت نظام بوده که معترضین را به آن سو سوق داده است. اگر هم دهک های پائین با تأخیر به اعتراضات بپیوندند با این همه طبقه متوسط آمادگی بیشتری دارد.

حسام الدین آشنا در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه در صورت ادامه وضع موجود احتمالا همه بازنده خواهند بودگفت :‌ «در تحقیقات میدانی که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که مردم به راحتی تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است؛ اگر روند کنونی ادامه یابد اکثریت سرخورده می شوند و یک اقلیتی رادیکال خواهند شد.«

منظور از اقلیت رادیکال در صحبتهای آقای آشنا اینست که بهرحال موج خشونت در کشور نهادینه می شود و اینکه مردم هم تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند طبعا بسیار خطرناک است.

بهرحال این سخنان آشنا را باید زنگ هشدار جدی برای نظام تلقی کرد و اینکه مسیر آینده قطعا ناهموار است و نمی توان با تکیه بر آمار و ارقام و داده های اطلاعاتی پیش بینی نمود که در آینده چه خواهد شد.

نگاه به اکثریت خاموش جامعه و مطالبات آنها مهمتر از اینست که آقای آشنا با دوستانشان بخواهند یک برآورد جامعه شناسانه ارائه دهند چرا که خطر همواره نزدیک تر می شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here