با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف برداشت از خودپردازهای بانک ملی افزایش می یابد.

با توجه به نیاز مشتریان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز و به منظور فراهم آوردن هر چه بیشتر آسایش هموطنان عزیز سقف برداشت روزانه وجه نقد از دستگاه های خودپرداز بانک ملی افزایش یافت.

بر اساس این خبر، سقف برداشت ملی کارت ها از روز ۱ اسفند سال جاری تا ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۷ تا سقف پنج میلیون ریال افزایش یافت.

در حال حاضر سقف برداشت روزانه وجه نقد از خودپردازهای بانک دو میلیون ریال است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here